جوجه کباب ران مرغ دودی 900 گرمی

جوجه کباب ران مرغ دودی 900 گرمی

10% 44,649 تومان
40,184 تومان
ران گوسفند 1 کیلوگرمی

ران گوسفند 1 کیلوگرمی

5% 151,280 تومان
143,716 تومان
ران گوساله 1 کیلوگرمی

ران گوساله 1 کیلوگرمی

5% 138,040 تومان
131,138 تومان

جدیدترین محصولات

مشاهده همه
فرانکفورتر70% وکیوم 300 گرمی

فرانکفورتر70% وکیوم 300 گرمی

40% 30,600 تومان
18,360 تومان
کوکتل گوشت 55% وکیوم 300 گرمی

کوکتل گوشت 55% وکیوم 300 گرمی

40% 24,700 تومان
14,820 تومان
ران گوساله 1 کیلوگرمی

ران گوساله 1 کیلوگرمی

5% 138,040 تومان
131,138 تومان
خورشتی گوسفند 1 کیلوگرمی

خورشتی گوسفند 1 کیلوگرمی

5% 160,300 تومان
152,285 تومان
گردن گوسفند 1 کیلوگرمی

گردن گوسفند 1 کیلوگرمی

5% 111,710 تومان
106,124 تومان
ماهیچه گوسفند 1 کیلوگرمی

ماهیچه گوسفند 1 کیلوگرمی

5% 151,280 تومان
143,716 تومان
ران گوسفند 1 کیلوگرمی

ران گوسفند 1 کیلوگرمی

5% 151,280 تومان
143,716 تومان

پرفروش ترین ها

مشاهده همه
فرانکفورتر70% وکیوم 300 گرمی

فرانکفورتر70% وکیوم 300 گرمی

40% 30,600 تومان
18,360 تومان
کوکتل گوشت 55% وکیوم 300 گرمی

کوکتل گوشت 55% وکیوم 300 گرمی

40% 24,700 تومان
14,820 تومان
ران گوساله 1 کیلوگرمی

ران گوساله 1 کیلوگرمی

5% 138,040 تومان
131,138 تومان
خورشتی گوسفند 1 کیلوگرمی

خورشتی گوسفند 1 کیلوگرمی

5% 160,300 تومان
152,285 تومان
گردن گوسفند 1 کیلوگرمی

گردن گوسفند 1 کیلوگرمی

5% 111,710 تومان
106,124 تومان
ماهیچه گوسفند 1 کیلوگرمی

ماهیچه گوسفند 1 کیلوگرمی

5% 151,280 تومان
143,716 تومان
ران گوسفند 1 کیلوگرمی

ران گوسفند 1 کیلوگرمی

5% 151,280 تومان
143,716 تومان